Automaty a gramatiky | Pavel Surynek's Academic Page

Automaty a gramatiky (NTIN071)

Obecné  |  Přednáška  |  Cvičení  |  Povinnosti     

Hide menu   Show menu   Jump to the bottom   Print page


Motivaní obrázek

Základní přednáška o teorii formálních jazyků. Přednáška pokrývá důležité pojmy nezbytné pro další studium informatiky.


Na přednášce se bude mimo jiné probírat:

  • formální jazyky, konečné automaty, nedeterminismus, regulární výrazy
  • varianty automatů - dvousměrné, zásobníkové
  • gramatiky, Chomského hierarchie
  • Turingovy stroje, algoritmicky nerozhodnutelné problémy


Přednáška je doplněna cvičením. Posluchači mohou podle svých časových možností vybírat z několika cvičení.


Rozvrh: letní semestr, 2/2 Z+Zk, úterý 9:00-10:30 S3 (přenáška) a pondělí 15:40-17:10 S11 (mnou vedené cvičení), Malá Strana

Literatura
John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley, 2001.


Zkoušky
Několik termínů zkoušky je vypsáno v SISu - na každý týden zkouškového období je vypsán jeden termín.

Zkouší se již 20.5. (předtermín), 20.5. přednáška není - sraz je v S3, v 10:30 se předpokládá přesun do okolí pracovny 304.

Zápočet k přihlášení na zkoušku není nutný.

Výstraha: po skončení zkouškového období další termíny vypisovány nebudou (z kapacitních důvodů ale může být vypsán další termín v rámci zkouškového období).

Průběh zkoušky
1. jednoduchá otázka s rychlou odpovědí (warm-up)
2. složitejší otázka na souvislosti
Na vše bude písemná příprava, následovaná ustní odpovědí podle písemné přípravy.


Zkoušková statistika
20.5.2014: 11 vítězů, 3 poražení
29.5.2014: 15 vítězů, 1 poražený
2.6.2014: 8 vítězů, 4 poražení
9.6.2014: 8 vítězů, 3 poražení
16.6.2014: 11 vítězů, 4 poražení
25.6.2014: 9 vítězů, 4 poražení
Hide menu   Show menu   Jump to the top   Print page