Pavel Surynek's Academic Page | Archiv výuky

Archiv výuky

Hide menu   Show menu   Jump to the bottom   Print page


Tato stránka shrnuje výuku, kterou jsem zajišťoval v uplynulých letech. Většina materiálů týkající se výuky je v češtině.
Akademický rok 2011/2012

Běžnou výuku v akademickém roce 2011/2012 nevedu. Důvodem je stáž na Kobe University v Kobe, Japonsko. Dálkově dále vedu probíhající projekty a studentské práce (Ročníkový projekt, Bakalářská/Diplomová práce). Novým zájemcům o vedení projektu či studentské práce nedoporučuji, aby se v tomto akademickém roce hlásili, neboť by bylo značně obtížné uskutečnit osobní schůzky.

Výběrová výuka, tj. Seminář ze splnitelnosti (NAIL092) a Rozhodovací procedury a verifikace (NAIL094), bude opět probíhat v akademickém roce 2012/2013. Společná výuka, tj. Seminář z umělé inteligence I (NTIN004) a Seminář ze splnitelnosti (NAIL092), běží i v tomto akademickém roce pod vedením doc. RNDr. Romana Bartáka, Ph.D.
Hide menu   Show menu   Jump to the top   Print page