Pavel Surynek's Academic Page | Seminář ze splnitelnosti (NAIL092)

Seminář ze splnitelnosti (NAIL092)

Obecné  |  Témata  |  Povinnosti     

Hide menu   Show menu   Jump to the bottom   Print page

Motivaní obrázek

Referativní a výzkumný seminář o řešení problémů splnitelnosti. Hlavní náplní semináře budou algoritmické otázky týkající se problémů výrokové splnitelnosti (SAT) a problémů splňování podmínek (CSP). Koncepty SAT a CSP představují důležité nástroje pro řešení složitých úloh v umělé inteligenci.


Na semináři se mimo jiné se podíváme na:

  • symetrie, konzistence, globální podmínky, heuristiky
  • MaxSAT, SMT, QBF, walksat, survey propagation
  • moderní SAT řešiče – glucose, clasp, MiniSAT, implementace
  • modelování: kombinatorické úlohy, plánování, kódování, atd.

Čas od času se bude seminář konat v počítačové laboratoři, kde budeme provádět experimenty s nastudovanými technikami.


Rozvrh: letní semestr, 0/2 Z čtvrtek 10:40 - 12:10, pracovna 304
Úmluva: e-mailem.


Plakát semináře (reklama na úmluvu)  [PDF]   |   Seminář v SISuNa rozmyšlenou: Pokuste se najít čtverec celočíselného obsahu, který lze rozdělit na několik různých menších čtverců rovněž celočíselného obsahu (viz. obrázek výše). Navrhněte program, který by úlohu dokázal vyřešit. Řešení úlohy lze nalézt na plakátu k semináři.


Hide menu   Show menu   Jump to the top   Print page