Automaty a gramatiky | Pavel Surynek's Academic Page

Automaty a gramatiky (NTIN071)

Obecné  |  Přednáška  |  Cvičení  |  Povinnosti     

Hide menu   Show menu   Jump to the bottom   Print page


Motivaní obrázek

Základní přednáška o teorii formálních jazyků. Přednáška pokrývá důležité pojmy nezbytné pro další studium informatiky.


Na přednášce se bude mimo jiné probírat:

  • formální jazyky, konečné automaty, nedeterminismus, regulární výrazy
  • varianty automatů - dvousměrné, zásobníkové
  • gramatiky, Chomského hierarchie
  • Turingovy stroje, algoritmicky nerozhodnutelné problémy


Přednáška probíhá v českém a anglickém jazyce a je doplněna cvičením. Posluchači mohou podle svých časových možností vybírat z několika cvičení vedených v češtině. Jedno cvičení je poskytováno v anglickém jazyce.


Rozvrh: letní semestr, 2/2 Z+Zk, středa 9:00-10:30 S9 (přenáška v češtině) a čtvrtek 9:00-10:30 S7 (přenáška v angličtině)


Literatura
John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley, 2001.


Hide menu   Show menu   Jump to the top   Print page