Pavel Surynek's Academic Page | Výroková a predikátová logika (NAIL062)

Výroková a predikátová logika (NAIL062)

Obecné  |  Povinnosti     

Hide menu   Show menu   Jump to the bottom   Print page


V zimním semestru akademického roku 2013/2014 vedu jedno cvičení k přednášce Výroková a predikátová logika. Cvičení se koná v pondělí od 14:00 v S7 na Malé Straně.


Informace týkající se průběhu cvičení budou postupně zveřejňovány na této stránce.


14.10.2013 cvičení odpadne kvůli výjezdu vyučujícího na konferenci. Cvičení bude nahrazeno podle dohody.


4.11.2013 cvičení odpadne kvůli výjezdu vyučujícího na konferenci. Domlouváme náhradní cvičení - jako možné časy se zatím jeví pondělí 17:20 nebo úterý 15:40.


Náhradní cvičení bylo naplánováno na 2.12., 9.12. a 16.12 (vše pondělí) vždy v S9 od 9:00. Je pravděpodobné, že v některém z těchto termínů se bude psát zápočtová písemka.


První zápočtová písemka se bude psát 9.12. v 9:00 v S9. Náplní bude látka do té doby probraná na cvičení a v omezené míře i látka z přednášky.


Druhá zápočtová písemka se bude psát 13.1. ve 14:00 v S7. Náplní písemky může být cokoli probrané na cvičení nebo přednášce.


Oprava druhé zápočtové písemky se řeší individuálně. Pokud uchazeč druhou písemku ještě nepsal, může si napsat opravnou. Pokud již druhou písemku psal, může očekávat opravu formou konzultace.


Hide menu   Show menu   Jump to the top   Print page